Vše s čím vám mohu pomoci

Koučování

Jsi ztracen ve vnějším světě nebo v sobě? Jsi tu dobře.  Spolu objevíme, jak na to, abys byl spokojený. Budu tu jen pro tebe a spolu hledáme cesty k řešení, které Ti vyhovují. Pomohu Ti k nalezení tvé originality a jejího pochopení a přijetí.


S jakými tématy určitě za mnou?

  • Osobní koučování

- témata: osobní štěstí, sebevědomí, spokojenost se životem a chuť do života, vztahy

  • Koučování párů

- oblasti: řešení konfliktů, komunikace, rozchody

Proutkaření

Proutkaření, možno také virgule, je oblast, která si mne našla sama. V roce 2016 jsem si ještě myslel, že virgule slouží pro hledání vody. A během jednoho odpoledne jsem zjistil, že proutky umí odpovědět takřka na cokoli, ale hlavně umí rozpoznat různé úhly působení, spojené především s magnetickým polem země, na každého z nás. Umí dokonce upozornit na místa negativně ovlivněné působením zářením z elektronických zařízení a antén. Mé proutkaření má své kořeny ve starodávném egyptském učení. Pracuje se s energetickými systémy vycházející zen středu Země anebo existují v početných mřížkách okolo Země. Proutkaření využívali v minulosti hojně Druidové, Templáři, Svobodní zednáři, katolická církev a stopy se dají nalézt i na dálném východě. V současnosti se proutkaření uplatňuje v báňském průmyslu, při výstavbě inženýrských sítí, ale i v armádě.

Mohu u vás odhalit energetické poruchy prostředí včetně geopatogenních zón. Sdělím vám, jaká je hladina energie ve vašem prostředí.

Setkali jste se někdy s tím, že u někoho vám bylo v nějakém místě dobře a nevíte proč? Je dost pravděpodobně, že to prostředí mělo vysokou hladinu pozitivní energie.

Zemské přirozené vibrace podporují náš imunitní a energetický systém, naše tělo a mysl. Když jsou narušeny podzemní vodou, geologickými zlomy a trhlinami v zemské kůře anebo také vysílači mobilních operátorů, jejich energie se změní na negativní a narušují přirozený a harmonický tok zemských vibrací a to ovlivňuje i naše domovy, orgány a emoce. 

To nemusí tak zůstat, s tím se dá pracovat!

Pracuji v především v následujících energetických oblastech:


 1. Geopatogenní zóny

Vznikají porušením zemské kúry a protékáním spodních vod pod zemským povrhem. Tak vznikají místa, jež mohou negativně ovlivnit zdraví, spaní, náladu, mohou způsobovat bolest hlavy. Podzemní řeky nás mohou ovlivnit až ze tří kilometrů hloubky. Dlouhodobý pobyt v takové geopatogenní oblasti může způsobit i chronické onemocnění nebo vyčerpanost. Umím tyto energie nejen označit - odkud a kam vedou, ale také neutralizovat, odklonit.


2. Rušivé linie

Jsou to rovné přímky, které zasahují naše domácnosti přímo z vysílačů mobilních operátorů a mohou různě ovlivňovat každé patro budovy. Rušivé přímky ovlivňují každého uvnitř.

Ovlivňují různé oblasti života např. nepořádek, koncentraci, kreativitu, otevřenost, vášeň, bolesti hlavy, srdce a další. Také s nimi umím pracovat.


3. Osobní rušivé zóny

Tyto zóny jsou velmi osobní, co jednoho ovlivňuje, druhý nevnímá. Působí jen uvnitř zavřeného prostoru. Způsobují je televizní a mobilní signály z dálky až 160 km. Tyto frekvence působí jako alergie. V takovém prostředí jsme často podrážděni a unaveni. Děti se takovým prostorům vyhýbají. I zde mohu pomoci nejen s odhalením, ale i s působením.


4. Negativní Hartmanovy a Curryho přímky

Tvoří magnetickou mřížku okolo Země, a když se střetnou s elektrickým vedením, změní v tom místě svůj "náboj" na negativní. Je porovnatelná s mikrovlnou energií nebo energií studeného ohně. Je to možno přirovnat k drobným elektrošokům na náš mozek. Dokážu tyto poruchy vyhledat a zablokovat tak, aby neovlivňovaly již určený prostor.


5. Očista prostoru

Zde se jedná o očistu prostoru od tzv. entit. Mohou být emocionální, mentální a spirituální. Pod tím si lze představit i to, že někdy tam toho člověka cítíte, i když tam již není. Vše je jistá forma energie a někdy se stane, že část této energie zůstane tam, kde nemá a působí na své okolí.